”Eftersom vi fyller hundra år ville vi göra någonting speciellt” - SWE - Dagens Nyheter

För många är båtmässan Allt för sjön starten på båtsäsongen. Enstor del av båtlivet bärs upp av landets omkring tusen ideellabåtklubbar, med 250.000 medlemmar.

Heleneborgs båtklubb har i hundra år dragit blickarna till sig iPålsundet mellan Södermalm och Långholmen. I år finnsmöjligheten för fler än Stockholmsflanörer att beskåda deglänsande träbåtarna.

På avdelningen Classic Boat Show har klubbmedlemmarnaåterskapat en del av Pålsundet, med bryggor pålar och klubbhus.Vid bryggan ligger 18 av medlemmarnas klassiska båtar med deklassiska pilträden i fonden. En av de utställda båtarna är ”Plurr”från 1905 – en av Sveriges äldsta fritidsbåtarsom DN tidigareberättat om.

Eftersom vi fyller hundra år i år ville vi göra någontingspeciellt. Det är så roligt att visa upp båtarna som representeraralla decennier under 1900-talet, säger Stefan Iwanowski, en avfunktionärerna i klubben.

I bakgrunden finns också en allvarligare sida. Klubben har påsenare år hotats av vägbyggen, cykelbanor och rasrisk, samtdrabbats av chockhöjda arrendekostnader till Stockholms stad.

Vi befinner oss i ett utsatt läge och vill även visa upp oss för atträdda den unika kulturmiljön som Pålsundet är. Våra båtar är tilllika stor glädje för allmänheten som för deras medlemmar, sägerStefan Iwanowski.Han pratar varmt om båtklubben som fenomen.

Här träffas vi människor med alla bakgrunder och från allasamhällsklasser och jobbar tillsammans. Det är otroligtvärdefullt.För just den här klubben handlar det även om kulturvård. Avklubbens runt 200 båtar är minst två tredjedelar äldre båtar från1880 till och med 1979.

Vi har allt från gistna snipor till topprenoverade lyxobjekt. Detroliga med gamla båtar är ju att de är bruksföremål som används,säger Stefan Iwanowski.Han är också en av redaktörens till en praktfull jubileumsbok omklubbens båtar.I en helt annan del av Stockholmsmässan visar entreprenörenKonrad Bergström, som låg bakom det omtalade hörlursföretagetZound, upp framtidens båtliv: eldrift. 

Vi vill lyfta fram detpositiva med elektrifieringen: man slipperavgaserna och bullret. Eldrivna båtar är ju ljudlösa och det är enfantastisk känsla säger han.Själv började Konrad Bergström arbeta med elbåtar 2012, mendet är först nu som tekniken och marknaden börjar bli redo,säger han.En av utmaningarna med elbåtar är vattnets motstånd. Att köraen båt genom vatten motsvarar att ständigt köra en bil i 45graders uppförbacke, berättar Konrad Bergström. 

Vattnet tar väldigt mycket energi vilket också tär påbatteriernas kapacitet.Konrad Bergströms företag X Shore har tillsammans med RollsRoyce utvecklat en kombination av ett skrov, propelleraxelpropeller och roder för att minska motståndet och därmed uppnåen så hög fart och så lång räckvidd som möjligt.

Båten kommer att ha en toppfart på 40 knop. i marschfarten 25knop är batteriernas räckvidd två timmar och 50 nautiska mil.Utmaningen i den närmaste framtiden är att hitta ett systemför att kunna ladda båtarnas batterier ute i skärgården. 

Det borde inte vara besvärligare än att ha bensinmackar ute iskärgårdarna. Våra båtar kräver bara ett vanligt 220-voltsuttag.En annan eldriven båt är Vikensnipan, som tar sig fram i sextimmar i dryga fyra knops marschfart på en laddning. Båtenbyggs för hand i skånska ÅhusMats Eriksson, vd för båtbranschens riksförbund Sweboat, sägeratt miljön numera har har blivit en viktig del i båtbranschensvardag.

På årets mässa ser vi fler mer bränslesnåla motorer ochutvecklingen av elmotorer börjar ta fart, säger han.Sweboat har i år även instiftat ett miljöpris. Priset 2019 går tillorganisationerna Håll Sverige rent, Sjöräddningssällskapet ochSvenska Seglarförbundet. De står bakom projektet Optimist förhavet som uppmärksammar miljöproblemet med allt plastskräp i haven.

Source: Dagens Nyheter

Join our eElectric movement.

Get updates about X shore events, articles and product news to your inbox.

email*

name

phone

why are you signing up?

Potential buyer

Just curious about X shore

Press

I have read and accepted the terms & conditions